ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | Englishבית החולים אל-קודס בעזה, שהופגז על-ידי הצבא במהלך הלחימה. תצלום: בצלם.