ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | Englishפינוי גופות מתחת להריסות בניין בעזה ביום הראשון להפסקת האש. תצלום: בצלם