ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | English

יש להשלים את הנחיות פיקוד העורף להגנה על עובדים ונוסעים

האגודה לזכויות האזרח פנתה לפיקוד העורף בשבוע שעבר בדרישה שישלים בדחיפות את ההנחיות החסרות להגנה על עובדים חיוניים ועל נוסעים בתחבורה ציבורית בדרום ישראל. על הפיקוד להבטיח כי בכל מקומות העבודה באזור המוגדרים חיוניים ישנם מרחבים מוגנים זמינים ותקינים.