ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | English

בצלם קורא להפסקת הלחימה

המשך הלחימה יביא לקרבנות והרס נוספים. אזרחים תמימים, וביניהם ילדים רבים, ייהרגו וייפצעו. לפי דיווחים בתקשורת, קיימת כבר הסכמה עקרונית על התנאים להפסקת אש. בנסיבות אלה, מחובתם של שני הצדדים להפסיק את הלחימה בהקדם. (בצלם)
למידע נוסף