ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | English

פנייה לצבא לקראת גל מעצרים בעזה

המוקד להגנת הפרט פונה לצבא בדרישה לקבל מידע אודות מיקום מתקני המעצר שנועדו לקלוט את העצורים, וכן הבסיס המשפטי למעצרים הצפויים. (המוקד להגנת הפרט)
למידע נוסף