ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | English

פנייה לפיקוד העורף: להשלים הנחיות חסרות

בבדיקה שקיימה היום האגודה לזכויות האזרח נמצא כי לפיקוד העורף עדיין אין הנחיות שלמות בנושא מיגון במקומות העבודה, עבור העובדים שהוגדרו כ"עובדים חיוניים". כלל לא ברור אם ישנם מרחבים מוגנים בכל מקומות העבודה, ואין כל הגדרה באשר למרחק המקסימלי ממקום העבודה ומשך ההגעה ממקום העבודה אליהם, בשעת מתקפה. לנוסעים ולנהגים בתחבורה הציבורית, אין כל הנחיות, כיצד לנהוג במקרה של אזעקה או הפצצה. האגודה לזכויות האזרח פנתה בדחיפות לפיקוד העורף, על מנת שיפעל להוצאת ההנחיות החסרות, ועל מנת שיבטיח כי בכל מקומות העבודה באזור הדרום המוגדרים כחיוניים נמצאים מרחבים מוגנים זמינים ותקינים. (האגודה לזכויות האזרח)