ראשי | עדויות | פניות | וידאו | בינלאומי | שיתוף | English

תשתיות במתקפה: מנותקים מחשמל, מים וביוב

כמיליון מתושבי עזה מנותקים מאספקת חשמל. תחנת הכוח מושבתת מאז ה-30 בדצמבר. בית החולים א-שיפאא מנותק לחלוטין מאספקת חשמל מאז שבת. (גישה)
למידע נוסף